ZorgPlus taken

ZorgPlus Taken


5 bijkomende verpleegkundige handelingen. 


 1. Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemiemeting door capillaire bloedafname en bloeddrukmeting 
 2. Manuele verwijdering van faecalomen
 3. Toedienen van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen en orale chemotherapie, die voorbereid werd door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen: 
   1. oraal (inbegrepen inhalatie)
   2. rectaal
   3. oog- en oorindruppeling
   4. percutaan
   5. subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine
 4. Het verwijderen en het heraanbrengen van verbanden ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen waarin de uitbreiding zit in het ‘aanbrengen van verbanden’
 5. Voeding en vochttoediening langs orale weg (geen sondevoeding)

Verzorging van bewoners / patiënten


In ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen

of bij thuisverpleegkundigen.


 1. Observeren en signaleren van veranderingen bij de patiënt/bewoner op fysiek, psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL).
 2. De patiënt/bewoner en zijn familie informeren en adviseren conform het zorgplan, voor wat betreft de toegestane technische verstrekkingen
 3. De patiënt/bewoner en zijn omgeving bijstaan in moeilijke momenten
 4. Mondzorg
 5. Verwijderen en heraanbrengen van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden
 6. Problemen met de blaassonde signaleren
 7. Een geheelde stoma verzorgen, zonder dat wondzorg noodzakelijk is
 8. De orale vochtinname van de patiënt/bewoner bewaken en problemen signaleren.
 9. De patiënt/bewoner helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel van een distributiesysteem door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd
 10. De vocht- en voedseltoediening bij een patiënt/bewoner langs orale weg helpen verrichten
 11. De patiënt/bewoner in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, conform het zorgplan
 12. Hygiënische verzorging van patiënt: resident met een disfunctie van de ADL, conform het zorgplan
 13. Vervoer van patiënt/bewoner, conform het zorgplan
 14. Maatregelen toepassen om lichamelijke letsels te voorkomen, conform het zorgplan
 15. Maatregelen toepassen om infecties te voorkomen, conform het zorgplan
 16. Maatregelen toepassing om decubitusletsels te voorkomen, conform het zorgplan
 17. De polsslag en de lichaamstemperatuur meten en meedelen van de resultaten
 18. De patiënt/bewoner helpen bij niet-steriele afname van excreties en secreties

Orde van de kamer


En directe omgeving van patiënt en bewoner.


 • Het zorgmateriaal voorbereiden, onderhouden en opruimen
 • Leefruimte inrichten en rekening houden met ergonomie
 • kent het algemeen kader voor een optimaal woon- en leefklimaat

 • In staat elementaire huishoudelijke taken op zich te nemen.

 • Onderhoudt het zorgmateriaal en controleert de goede werking

 • ...

Luisterend oor bieden aan bewoners / patiënten


En natuurlijk ook aan hun famillie, want de beste verzorging komt met een luisterend oor.


 • Naar de zorgvrager luisteren, hen ondersteuning bieden en hen helpen bij de moeilijkheden waar zij mee geconfronteerd worden
 • De therapietrouw helpen ondersteunen
 • De zorgvrager en hun familie informeren en adviseren zowel over de zorg als over de preventiemaatregelen, in samenwerking met de verpleegkundige
 • Met het multidisciplinair team samenwerken aan preventiecampagnes (vb. vaccinatie campagnes, informatie aan diabetici).
 • De zorgvrager begeleiden en gerust stellen voor en tijdens de behandelingen en onderzoeken, uitleg geven volgens de richtlijnen van de verpleegkundige

 • Naar de beslommeringen van de zorgvrager en van hun familie luisteren

 • De familiale banden bevorderen en deelname aan het sociale leven van de eenheid stimuleren

 • De zorgvrager in moeilijke momenten (zoals stervensbegeleiding, hevige pijn, …) begeleiden en ondersteunen

 • De familie van de zorgvrager in moeilijke momenten (zoals omgaan met verlies) begeleiden en ondersteunen